• Sbor dobrovolných hasičů Káranice uskuteční sběr starého železa po obci Káranice.
  Nepotřebný železný šrot prosím připravte v pátek 29. dubna do 17 hodin před svým domem.
  Děkujeme
  Hasiči Káranice
 • Prodej známek na popelnice a placení poplatků na rok 2022 bude probíhat od 9. února do 28. února 2022 každou středu od 18.00 do 19.00 hod. na OÚ. Úhrada všech poplatků je možná i převodem na účet obce Káranice č.ú.: 1080866369/0800, variablní symbol: vaše číslo popisné, a do poznámky uveďte vaše příjmení a účel platby např. 1xpopelnice + 2xstočné, apod., známky na popelnici si můžete vyzvednout na OÚ v úředních hodinách po připsání platby na účet obce. 

  - Známka na jednu popelnici - svoz 1 x za 14 dní (26 svozů) -   cena 1440,- Kč                

                                                    - svoz 1 x za 1 měsíc (13 svozů) - cena 720,- Kč

  - Poplatky: - pes:  50,- Kč/1 pes/1 rok

                     - stočné pro trvale bydlící v rodinném domě: 700,- Kč/1 obyvatel/1 rok

      - stočné pro trvale bydlící v bytovém domě (bytovce): 680,- Kč/1 obyvatel/1 rok

      - stočné pro rekreační objekt: 700,- Kč/1 nemovitost/1 rok

       Plán svozů popelnic na rok 2022 ke stažení - ZDE

 


 

 

Další informace

Realizace projektu "Rozšíření vodovodu Káranice do ul. k č.p.5" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod".

 

 

Obec Káranice realizovala projekt s názvem "Osázení obce Káranice" 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

SFŽP ČR

 

 

Realizace projektu "Zachování základních služeb a občanské vybavenosti v obci Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu "Podpora provozu prodejen na venkově".

 

Realizace projektu "Revitavizace rybníka Pavlásek v k.ú. Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z dotačního programu "Opatření k zadržování vody v krajině".

 

 

Realizace projektu "Územní plán Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

https://www.mmr.cz/getmedia/810fe66d-d0d1-452c-b701-aea0fec9f29f/mmr_cr_rgb.jpg

Realizace projektu "Spalšková kanalizace Káranice 2. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Spalšková kanalizace Káranice - 3. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Dotace byla poskytnuta na realizaci stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - splašková kanalizace" a  stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - vodovod" a stavby s názvem "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích - komunikace a veřejné osvětlení".

 

 

Realizace projektu "Obnova chodníků v obci Káranice" byla v roce 2015 spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Základní varianta značky