zveřejněno od 25.5.2021 - zde

Schválený zastupitelstvem obce dne 12.5.2021, zveřejněn dne 25.5.2021

Závěrečný účet 2020

Příloha č. 1 - Účetní výkazy 2020

Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020

Příloha č. 3 - Inventarizační zpráva 2020

zveřejněno od 15.3.2021 - zde

zveřejněno od 23.4.2021 - zde

zveřejněno od 10.2.2021 - zde