Schválený zastupitelstvem obce dne 13.5.2020, zveřejněn dne 3.6.2020

ZÚ za rok 2019

Příloha č. 1 - Výkazy

Příloha č. 2 - Zpráva

Příloha č. 3 - Inventarizační zpráva

zveřejněno od 8.4.2020 - zde

zveřejněno od 9.1.2020 zde

zveřejněno od 2.3.2020 - zde

zveřejněno od 9.1.2020 zde