zveřejněno od 19.9.2022 - zde

zveřejněno od 19.9.2022 - zde

zveřejněno od 1.6.2022 - zde

zveřejněno od 19.9.2022 - zde

Schválený zastupitelstvem obce dne 27.4.2022, zveřejněn dne 16.5.2022

Závěrečný účet obce za rok 2021

Příloha č. 1 - Účetní výkazy 2021

Příloha č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021

Příloha č. 3 - Inventarizační zpráva 2021