Rychlé odkazy                         

  Úřední hodiny
  Vyhlášky a nařízení
  Rozpočet a závěrečný účet
  Formuláře
  Podatelna
  Členové zastupitelstva
 

Volný čas                                

  Tipy na výlet
  Historie obce
 
 
 
 
 

 

 

 

 


  •  
  • Prodej známek na popelnice a placení poplatků na rok 2023 bude probíhat od 1. února do 1. března 2022 každou středu od 18.00 do 19.00 hod. na OÚ. Pokud je to možné, provádějte platbu všech poplatků převodem na účet obce Káranice č.ú.: 1080866369/0800, variablní symbol: vaše číslo popisné, a do poznámky uveďte vaše příjmení a účel platby např. 1xpopelnice + 2xstočné, apod., Platby na účet můžete provádět již nyní bez ohledu na výše uvedený termín. Po připsání platby na účet obce vám známku na popelnici doručíme, nebo si ji můžete vyzvednout na OÚ v úředních hodinách. 

  • Známka na jednu popelnici - svoz 1 x za 14 dní (26 svozů) -   1600,- Kč                

                                                   - svoz 1 x za 1 měsíc (13 svozů) - 800,- Kč

     

  • Poplatek za psa: - 1 pes/1 rok - 50,- Kč

  • Poplatek za stočné: - stočné pro trvale bydlící v rodinném domě: 1 obyvatel/1 rok - 800,- Kč

                      - stočné pro bydlící v rodinném domě, který je pronajímán: 1 obyvatel/1 rok - 800,- Kč

                      - stočné pro trvale bydlící v bytovém domě (bytovce): 1 obyvatel/1 rok - 778,- Kč

                     - stočné pro bydlící v bytovém domě (bytovce), který je pronajímán: 1 obyvatel/1 rok - 778,- Kč

                     - stočné pro rekreační objekt: 1 nemovitost/1 rok - 800,- Kč

                                            - stočné pro firmy: 1 pracovník/1 rok - 400,- Kč

       Plán svozů popelnic na rok 2023 ke stažení - ZDE

 


 

 

Další informace

Realizace projektu "Rozšíření vodovodu Káranice do ul. k č.p.5" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod".

 

 

Obec Káranice realizovala projekt s názvem "Osázení obce Káranice" 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

SFŽP ČR

 

 

Realizace projektu "Zachování základních služeb a občanské vybavenosti v obci Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu "Podpora provozu prodejen na venkově".

 

Realizace projektu "Revitavizace rybníka Pavlásek v k.ú. Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z dotačního programu "Opatření k zadržování vody v krajině".

 

 

Realizace projektu "Územní plán Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

https://www.mmr.cz/getmedia/810fe66d-d0d1-452c-b701-aea0fec9f29f/mmr_cr_rgb.jpg

Realizace projektu "Spalšková kanalizace Káranice 2. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Spalšková kanalizace Káranice - 3. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Dotace byla poskytnuta na realizaci stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - splašková kanalizace" a  stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - vodovod" a stavby s názvem "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích - komunikace a veřejné osvětlení".

 

 

Realizace projektu "Obnova chodníků v obci Káranice" byla v roce 2015 spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Základní varianta značky