Rychlé odkazy                         

  Úřední hodiny
  Vyhlášky a nařízení
  Rozpočet a závěrečný účet
  Formuláře
  Podatelna
  Členové zastupitelstva
 

Volný čas                                

  Tipy na výlet
  Historie obce
 
 
 
 
 

 

      

        -  Pozvánka na Nepál folk Fest  zde a Nepál Fest do Nepolis  zde

        -  Využijte kotlíkové dotace  zde               

       -   26.2.2024 - na zasedání obecního zastupitelstva byl zvolen od 1.3. 2024 na funkci místostarosty Bc. Václav Pelánek

        -   1.2.2024 -  místostarosta Ing. Roman Pavlíček rezignoval na mandát zastupitele obce Káranice

 

        

  • Poplatky na rok 2024  - zde
  • Plán svozů popelnic na rok 2024 ke stažení - zde

 


 

 

Další informace

Realizace projektu "Rozšíření vodovodu Káranice do ul. k č.p.5" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod".

 

 

Obec Káranice realizovala projekt s názvem "Osázení obce Káranice" 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

SFŽP ČR

 

 

Realizace projektu "Zachování základních služeb a občanské vybavenosti v obci Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu "Podpora provozu prodejen na venkově".

 

Realizace projektu "Revitavizace rybníka Pavlásek v k.ú. Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje z dotačního programu "Opatření k zadržování vody v krajině".

 

 

Realizace projektu "Územní plán Káranice" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

https://www.mmr.cz/getmedia/810fe66d-d0d1-452c-b701-aea0fec9f29f/mmr_cr_rgb.jpg

Realizace projektu "Splašková kanalizace Káranice 2. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Splašková kanalizace Káranice - 3. etapa" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Realizace projektu "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích" je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Dotace byla poskytnuta na realizaci stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - splašková kanalizace" a  stavby s názvem "Káranice - inženýrské sítě RD - vodovod" a stavby s názvem "Technická infrastruktura pro 6RD v Káranicích - komunikace a veřejné osvětlení".

 

 

Realizace projektu "Obnova chodníků v obci Káranice" byla v roce 2015 spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Základní varianta značky