Schváleno zastupitelstvem obce dne 26.2.2024, zveřejněno od 25.3.2024   - zde

Schváleno starostou obce dne 12.12.2023, zveřejněno od 10.1.2024 - zde

Schválen zastupitelstvem obce dne 14.11.2023, zveřejněn od 13.12.2023 - zde

Schválen zastupitelstvem obce dne 14.11.2023, zveřejněn od 13.12.2023 - zde

Schváleno zastupitelstvem obce dne 14.11.2023, zveřejněno od 13.12.2023 - zde